ЯКІСТЬ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Природний газ, що подається в газотранспортну систему, повинен відповідати таким вимогам:


Показник

Норма

Вміст метану (C1), мол. % мінімум 90
Вміст етану (C2), мол. % максимум 7
Вміст пропану (C3), мол. % максимум 3
Вміст бутану (C4) , мол. % максимум 2
Вміст пентану та інших більш
важких вуглеводнів (C5+), мол. %
максимум 1
Вміст азоту (N2), мол. % максимум 5
Вміст вуглецю (CO2), мол. % максимум 2
Вміст кисню (O2), мол. % максимум 0,02
Вища теплота згоряння (25°C/20°C) мінімум 36,20 МДж/м3(10,06 кВт•год/м3)

максимум 38,30 МДж/м3(10,64 кВт•год/м3)
Вища теплота згоряння (25°C/0°C) мінімум 38,85 МДж/м3(10,80 кВт•год/м3)

максимум 41,10 МДж/м3(11,42 кВт•год/м3)
Нижча теплота згоряння (25°C/20°C) мінімум 32,66 МДж/м3(09,07 кВт•год/м3)

максимум 34,54 МДж/м3(09,59 кВт•год/м3)
Температура точки роси за
вуглеводнями при температурі газу не нижче 0°С
не перевищує 0°С
Вміст механічних домішок: відсутні
Вміст сірководню, г/м3 максимум 0,006
Вміст меркаптанової сірки, г/м3 максимум 0,02

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА № № 2493 (30.09.2015)